Tel: +47 908 67 972 |

Hvordan bli vekter?

Vekterbransjen er i sterk vekst og trenger flere godt motiverte medarbeidere. For å jobbe som vekter må du ha tatt vekterkurs (minimum Vekterkurs trinn 1), være fylt 18 år, ha tilfredsstillende vandel og og du må som et minimum beherske norsk muntlig.

Er en klar fordel å kunne beherske norsk både muntlig og skriftlig på en tilfredsstillende måte da man ofte må fylle ut journaler og rapporter. I tillegg så er man veldig ofte i kontakt med enten kunder, oppdragsgiver eller publikum. Vekterkurs trinn 2 består av 30 timer ute i praksis. Vekterkurs trinn 3 er det siste trinnet og det er i mange selskap kreves det samtlige trinn for å kunne få utføre samtlige arbeidsoppgaver på en tilfredsstillende måte og oppfylle de ulike kravene en vekter har. Etter fullført og bestått kurs er det opp til en selv og opplæringen man får hos arbeidsgiveren som former en til å bli en god vekter.

Personlige egenskaper

For å bli vekter må du være selvstendig, serviceinnstilt, ta initiativ og ha god vurderingsevne. Andre viktige egenskaper er empati, snarrådighet og evne til konflikthåndtering. Ellers er det en fordel å ha normalt syn og hørsel.

Om Jobben

Som vekter er hovedoppgaven din å sørge for trygghet, sikkerhet og redusere uønskede hendelser som ulykker og kriminalitet. Mange vektere jobber i bedrifter og sørger for trygghet der. Som vekter kan man jobbe i vekter- og vaktselskaper, alarmsentraler eller store bedrifter som har ansatt egne vektere - for eksempel flyplasser. Som vekter kan du jobbe enten i stasjonærtjeneste, mobiltjeneste eller du kan jobbe på en alarmsentral.

Innholdet i vekterjobben kan variere. Vanlige oppgaver for vektere kan være:

  • forebygge kriminelle handlinger
  • planlegge sikkerhetstiltak
  • sørge for sikkerhet på eiendommer
  • håndtere konflikter
  • jobbe med overvåkningsanlegg

En stasjonærvakt sikrer et område mens en adgangsvakt har vakthold ved en inngang eller en bom. Du kan også jobbe som sikkerhetsvakt i en bank. Som mobilvakt kjører eller går du runder på flere steder pr. døgn og rapporterer om uregelmessigheter, ser etter branntilløp og ser etter innbrudd som eventuelt rapporteres til politi. Mobiltjenesten blir gjerne utført om natten eller i helger.

Vektere kan også jobbe med verditransport, telle penger i pengesentraler og liknende.

Utdanning:

Man kan utdanne seg som vekter på flere ulike måter.

Utdanningsløpet i videregående opplæring er fireårig, hvorav to år består av opplæring i bedrift:

  • Videregående trinn 1 (Vg1): service og samferdsel
  • Videregående trinn 2 (Vg2): salg, service og sikkerhet
  • To år opplæring i bedrift: sikkerhetsfaget

Fullført og bestått opplæring fører frem til fagbrev.

Du kan også ta vekterkurs i regi av vekterselskapene (mest vanlig), vekterkurs trinn 1, trinn 2 (30 timers praksis) og trinn 3. Fullført og bestått kurs fører til kursbevis.

Opptakskrav

Det er et krav at du har fylt 18 år. Hvis du er vernepliktig, er det en fordel å være ferdig med førstegangstjenesten. Rent rulleblad er også et krav.

Etter- og videreutdanning

Bakgrunn som vekter kan være en fordel dersom du vil utdanne deg som politi. Det er også karrieremuligheter i sikkerhetsselskaper med tilleggsutdanning innen økonomi og jus.