Tel: +47 908 67 972 |

Oppgavene til en ordensvakt

Oppgavene og ansvarsområdene til en ordensvakt kan variere noe alt ettersom hvilke type serveringssted man skal stå vakt på og hvordan ledelsen til serveringsstedet og vaktselskapet ønsker sine vakter til å jobbe og fremstå på. Noen av tingene som er med på å bestemme hvordan tjenesten skal leveres på en best mulig måte er hva slags type serveringssted det er snakk om (pub, bar, restaurant, nattklubb og etc), konseptet til serveringsstedet, aldersgrensen til stedet og hvilke type gjester det appellerer til:

  • godt voksent klientell (pub, bar eller restaurant)
  • ung klientell med aldersgrense 20 (cafe/bar, nattklubb)
  • ung klientell med aldersgrense 18 (nattklubb)

Det er opp til ledelsen til serveringsstedet og vaktselskapet som leverer sikkerhetstjenestene til serveringsstedet, å finne ut sammen hvordan vakten skal utføre sine oppgaver på en best mulig måte, og ivareta sikkerheten til gjestene, personalet og ikke minst interessene til serveringsstedet.  Er stedet stort eller lite og tingene nevnt ovenfor er også med på å bestemme om hvor mange vakter skal jobbe slik at arbeidet utføres på en forsvarlig og trygg måte. 

Vi nevner kort noen av ansvarsområdene man har som ordensvakt som gjerne går igjen uansett hvilke type sted en jobber på:

  • adgangskontroll (ID-sjekk om gjesten oppfyller alderskravet for å komme inn,  vurdering av beruselsesnivå på gjestene som ønsker å komme inn)
  • holde ro og orden ved inngangen og inne på serveringsstedet
  • sørge for fri adgang til nødutgangene inne på serveringsstedet
  • sørge for et trygt og hyggelig miljø for samtlige gjester og de ansatte på serveringsstedet
  • sammen med barpersonalet sørge for at brudd på alkoholloven ikke finner sted, dvs gjestene som kjøper alkohol er gamle nok iht lovverket, forhindre overskjenking (gjester som er overstadig beruset ikke kan kjøpe mer alkohol og må vises ut) 

Siste punkt er veldig viktig at man samarbeider med barpersonalet for det er et felles ansvar å sørge for at stedet følger de aktuelle retningslinjene og lovverket for servering og salg av alkohol. Det er også svært vanskelig å bli enig med gjesten det gjelder, for det er en vurderingssak, men det er viktig å vise forståelse, tålmodighet og være i stand til å forklare situasjonen og begrunne hvorfor avgjørelsen har blitt tatt.

Nedenfor kan man lese litt mer om det med alkoholloven og grader av alkoholpåvirkning hentet fra Helsedirektoretet.

Alkohollovens formål er i størst mulig utstrekning å begrense de samfunnsmessige og individuelle skadene som alkoholbruk kan medføre, bl.a. ved å begrense forbruket av alkoholholdig drikk.

Loven regulerer tilgjengeligheten av alkoholholdig drikk, blant annet gjennom kommunale og statlige bevillinger, fastsettelse av vilkår for hvordan salg og skjenking skal skje og kontroll med at vilkårene blir overholdt.

Loven inneholder også enkelte regler som tar sikte på å påvirke etterspørselen, blant annet aldersgrensebestemmelser og forbud mot alkoholreklame.